जुलाई 2019
अंक - 51 | कुल अंक - 61
प्रज्ञा प्रकाशन, सांचोर द्वारा प्रकाशित

प्रधान संपादक : के.पी. 'अनमोल'
संस्थापक एवं संपादक: प्रीति 'अज्ञात'
तकनीकी संपादक : मोहम्मद इमरान खान

जयतु संस्कृतम्
(1)
 
ते प्रेषयन्तः के
 
हृदि प्रज्वाल्य वह्निविशेषणं ते प्रेषयन्तः के?
सुमानां हेतवे खलकण्टकं ते प्रेषयन्तः के? 
 
अमी दीपप्रभाभक्षणपरा रिक्तोदरा जाने
युगान्धानां कृते नयनद्वयं ते प्रेषयन्तः के?
 
त्वया नोचितमिदं विहितं तमसि संज्वाल्य सिक्थं भो:
तमिह निर्वापयितुमेतेsनिलं ते प्रेषयन्तः के?
 
श्रुतं ते प्रेमतत्त्वपथानुगा लोकानुगा दक्षाः
सखे!तत्कथय निजकर्गलसुमं ते प्रेषयन्तः के?
 
समे राष्ट्रव्रणानापूरणे लग्नास्सदा बन्धो
परं राष्ट्राध्वरे सितकृपाणं ते प्रेषयन्तः के?
 
सदा निद्रावशीभूता भवेयुस्ते ममाकाङ्क्षा
अकाले कौङ्कुमं स्वप्नं शुभं ते प्रेषयन्तः के?
 
न मह्यं रोचते भुवि रोदनं शुचिकर्मगर्भेsस्मिन्
ततो रे नेत्रवाष्पकदम्बकं ते प्रेषयन्तः के?
 
***************************
 
(2)
 
कीदृशं बन्धो!
 
वसन्ते पुष्पकण्ठे कण्टकालं कीदृशं बन्धो!
सुधासिन्धाविदानीं ज्वालजालं कीदृशं बन्धो!!
 
विमर्शो हर्षवर्षातत्परो राजा समायातः
प्रजायै संददे जीर्णप्रवालं कीदृशं बन्धो!
 
ह्रदे प्रह्लादयुक्ते मोदमानेsस्मिंश्चिदारण्ये
मनोमालिन्यमाधत्ते मृणालं कीदृशं बन्धो!
 
समाजेsन्यायकर्त्तारो निरूढाः न्यायसन्धाने
तदर्थं चित्रमेतद्धस्ततालं कीदृशं बन्धो!
 
स्वयं सिंहो हि लिप्तो वर्तते हिंसाप्रपञ्चे चेत्
जनाः निघ्नन्ति निर्दुष्टं मरालं कीदृशं बन्धो!
 
नखादारभ्य नीचास्सन्ति ये शीर्षान्तमेकान्तम्
तदेभ्यो दीयते चेतो विशालं कीदृशं बन्धो!
 
अलीनां वैपरीत्ये वा सुमानां नेत्रनीरे वा
अहं पश्यानि रागे पुष्पकालं कीदृशं बन्धो!
 

- डॉ. राम विनय सिंह

रचनाकार परिचय
डॉ. राम विनय सिंह

पत्रिका में आपका योगदान . . .
जयतु संस्कृतम् (4)