नवम्बर 2017
अंक - 32 | कुल अंक - 61
प्रज्ञा प्रकाशन, सांचोर द्वारा प्रकाशित

प्रधान संपादक : के.पी. 'अनमोल'
संस्थापक एवं संपादक: प्रीति 'अज्ञात'
तकनीकी संपादक : मोहम्मद इमरान खान

जयतु संस्कृतम्
बालकविता - क्रीडाः क्रीडामः
 
रे रे राघव ! रे रे माधव !
एहि एहि खेलामः , एहि एहि खेलामः।
रे रे राधे ! , रे रे श्यामे !
ब्रूत यूयं कः क आयातः? कः क आयातः?
रे रे राघव, रे रे माधव !
एहि एहि खेलामः, एहि एहि खेलामः ।
 
एहि त्वं तु मित्र ! कृष्णस्तावन्नायातः
श्यामम् आह्वय रामं प्रेषय
एहि एहि तत्र चलामः
वयमपि सज्जामः, वयमपि सज्जामः
रे रे राधे ! रे रे श्यामे !
काः काः क्रीडाः क्रीडामः ?
किं किं सज्जं करणीयं
वयं कथं क्रीडामः ? वयं कथं क्रीडामः ?
रे रे राघव, रे रे माधव?
एहि एहि खेलामः, एहि एहि खेलामः।
 
सर्वं सज्जितपूर्वं नो चिन्ता करणीया
एहि एहि एकीभूय दलपूर्तिः करणीया
येन स्युरस्माकं क्रीडाः
भूरि भूरि रमणीयाः, भूरि भूरि रमणीयाः।
अच्छा, अच्छा एवमुक्त्वा
शीघ्रं सर्वे आयाताः, शीघ्रं सर्वे आयाताः।
रे रे राघव, रे रे माधव !
एहि एहि खेलामः, एहि एहि खेलामः।

- प्रो.ताराशंकर शर्मा पाण्डेय