जनवरी 2019
अंक - 46 | कुल अंक - 55
प्रज्ञा प्रकाशन, सांचोर द्वारा प्रकाशित

प्रधान संपादक : के.पी. 'अनमोल'
संस्थापक एवं संपादक: प्रीति 'अज्ञात'
तकनीकी संपादक : मोहम्मद इमरान खान

जयतु संस्कृतम्
नमामि देशभारतम्
 
नमामि राष्ट्रभारतम् नमामि राष्ट्रनायकम्।
नमामि भूमिभारतम् नमामि सैन्यनायकम्।।
प्रसिद्धजनतन्त्रयुतम् जम्बूद्वीपस्थितम्।
नमामि शास्त्रपण्डितम् नमामि तत्त्वदर्शनम्।।
नमामि समुद्रस्योत्तरम् नमामि हिमाद्रेश्चदक्षिणम्।
नमामि प्रजाप्रभुत्वात्मकं नमामि वरिष्ठशासनम्।।
शिवशक्तिसमन्वितम् नमामि शकुन्तलासुतम् ।
नमामि बौद्धधारणाम् नमामि जैनशिक्षणम्।।
धर्मनिरपेक्षताम् विधाय नमामि सर्वधारणाम्।
ॠषिपरम्पराम् स्वीकृत्य नमामि राष्ट्रमातरम्।।
मयूरव्याघ्रशोभितम् नमामि कृषकसम्पदाम्।
नमामि सिन्धुसागरम् नमामि गोदावरीजलम्।
नमामि राष्ट्रमातरम् नमामि देशभारतम्।।

- डॉ. धनंजय मिश्रा

रचनाकार परिचय
डॉ. धनंजय मिश्रा

पत्रिका में आपका योगदान . . .
जयतु संस्कृतम् (1)